NGƯỢC

Anh ngược đường, ngược lối để tìm em!
Ngược phong ba, bão táp để đi tìm...
Ngược phố lớn anh xuôi về phố nhỏ...
Ngược hướng tim mình, ngược cả hồn anh.

Anh ngược nắng, ngược mưa để đợi em!
Ngược gió đông, mưa giông anh cũng đợi...
Ngược dòng sông, ngược cánh đồng bất tận...
Ngược hướng chân trời, ngược lối biển khơi.

NTT