Bầu chọn của darklord:
1. Vọng Lư sơn bộc bố (Lý Bạch)

(Bài viết được gửi tự động)