Xin gửi diễn đàn một bài thơ tôi tự làm. Khi làm xong rồi đọc lại cứ như là thơ của ai đó vậy. Không tự tin nên chưa dám đăng ở đâu cả.
Đêm Nam Anh 2
Đêm không ngủ lòng xa vời vợi
Mỗi canh sầu biết mấy nhớ thương
Ước gì trời đất gần nhau lại
Một bước ta về đến cố hương.
              Lê Đại
     Những ngày xa quê, tháng 9/2003.