chào bạn , mình cùng họ châu , cùng thích thơ ca . cho hỏi theo bạn , bạn thích thể thơ nào , lục bát , thơ đường hay thơ tự do của nhóm tự lực văn đoàn .bạn có viết blog không ?
cho mình kết bạn với thơ và với bạn luôn nghen .
chúc bạn nhiều sức khoẻ và an vui trong cuộc sống .
kính .