Muốn làm quen, ra mắt cả nhà mà topic làm quen không có phần soạn thảo. Hằng xin kính chào mọi người và mong được quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ.
Xin gửi bài thơ tự sự để ra mắt ạ:

Màu xanh


Vì em chỉ là chiếc lá
Màu xanh tự nó tạo nên