Xin chào các bạn, mình là Hoàng Minh Vũ, xin được tham gia trang để cùng giao lưu, chia sẻ và học tập. Quý mến.

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1bZ1zSxDzoOzKndUAiPBjRnhBeck4Vo52yltHlBtBYN1D5Zk-Xg

TRĂNG CÔI

Dăm ba làn khói gục đầu
Đêm về đếm lá vàng nâu lìa cành
Âm buồn vang vọng năm canh
Vầng trăng nửa chiếc nằm khoanh giữa trời
Sáng soi mà mãi đơn côi
Đời mênh mông thế, giữa trời nằm khoanh
Qũy đạo mê mải xoay quanh
Qủa đất chóng mặt,…