Bầu chọn của han mac tung:
1. Mùa xuân chín (Hàn Mặc Tử)

Ý kiến cá nhân:
oi kiet tac cua the gian... toi yeu han mac tu ??? nha tho da tai wa...
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Quản gia với lý do: không phải thơ Đường)