Dạ kính thưa các anh các chị! Cho em góp chút ý kiến! Câu thơ "Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc" lúc còn học phổ thông em có hỏi mấy thầy cô trong trường, hỏi mấy chú lớn tuổi từng đi bộ đội thời đó, em gặp những câu trả lời thuyết phục nhất là: "Lúc đi bộ đội thì khó khăn lắm! Không mấy khi được hớt tóc đâu con à! Vì vậy khi có đợt hớt tóc thì nhiều người hớt thật ngắn, thậm chí rất ngắn như muốn trọc cho thoải mái, tóc lâu ra..." Em thấy điều này chính xác hơn cả vì chẳng có đoàn binh nào cạo …