Bầu chọn của Sơ Lưu Hương:
1. Người bù nhìn (Lê Thánh Tông)

Ý kiến cá nhân:
tui chon bai tho nay vi bai tho nay    khi doc nghe rat hay va cam thong cho nguoi lam bu nhin va tui men mo le thanh tong la 1 vi minh quan cua dat nuoc
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Điệp…