Hoa tím bằng lăng thơm ngát hương
Sầu đông giăng mắc nỗi niềm riêng
Thương, nhớ, yêu, giận hờn ai oán
Ngắm mãi trăng vàng trăng vẫn trăng...