có những cảm xúc mà chúng ta ko biết phải diễn tả ra sao