Bầu chọn của Bảy:
1. Từ ấy (Tố Hữu)

Ý kiến cá nhân:
Nội dung và nghệ thuật có tác dụng tích cực gây ảnh hưởng đến tư tưởng thế hệ thanh niên cũng như mọi công dân trên quê hương đất nước mình sinh ra.
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Cammy