Diều ơi!


Gặp gió, Diều ơi bay cao nhé,


Ơi sáo chiều nay vi vút ngân...


Khi ở trên mây vàng hạnh phúc,


Nhớ ngày mưa trắng khổ cùng nhau.


Cặm cụi bao chiều, trau chuốt cánh,


Nối dây  mong đợi, một lần bay.


Thi với mây cao, vờn gió lộng,

Sải cánh ước bay đến chị Hằng.

Thăm cội đa già vui với Cuội...

Bõ đợi tháng năm, gom nắng gió .

Nới dây nâng cánh chạm trời xanh.

Lên nhé, thỏa tình mi chao lượn,

Vi vu, tiếng sáo dệt trời quê.


Le Minh Dung.…