Mình lập chủ đề này để lưu những bài thơ, câu thơ mà mình thích hoặc phù hợp với tâm trạng của mình, của bất kì tác giả nào. Ví như bạn thích một bài thơ hoặc một câu thơ nào đó của ai hoặc của chính mình, bạn sẽ viết vào và ai cũng có thể viết được. Như vậy nhiều khi bạn khỏi phải cố tìm cảm xúc để viết. Hoặc giả bạn đang có một tâm trạng buồn nào đó, bạn bắt gặp một câu thơ nào mình yêu thích, bạn có thể viết ra...

Mong cả nhà ủng hộ mình nhé!

Xin chân thành cảm ơn!