Bầu chọn của meo đen:
1. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
rất hay
(Bài viết được gửi tự động)