TẶNG EM NHÀ GIÁO

Tặng em nhà giáo việt nam
Con đò chèo chống gian nan một thời
Yêu nghề mến trẻ khôn nguôi
cho anh xin gửi đôi lời vào thơ
sáu mươi năm trải cuộc đời
ba mươi năm ấy, trồng người ươm cây
Ngàn thiên trang sử đủ đầy
Sáng soi mãi mãi trời mây ửng hồng

Minh Cát 9/6/14