Bầu chọn của tieudongthan:
1. Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)

Ý kiến cá nhân:
đây là một bài cáo do thể hiện sự nhân nghĩa của lê lợi
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Điệp luyến hoa với lý do: Không phải thơ Đường)