Ừ thôi
 Ừ thôi anh cứ đi đi
Nhìn em lần nữa làm chi bận lòng
 Ừ thôi buồn thế là xong
Kể chi hờn giận,nhớ mong tháng ngày
 Tình yêu như sợi chỉ bay
Mong manh muôn nẻo mặc tay ai tìm
 Anh đi trời đất lặng im.
Mình em nước mắt trong tim vỡ oà
 Ừ thôi mình đã vội xa
Nơi anh hạnh phúc chắc là không em.
 Ừ thôi em dặn mình quên
Em đi lạc giữa trăm miền... không anh...