Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Đối tửu (Nguyễn Du - 阮攸, Việt Nam)

UỐNG RƯỢU BÊN SONG
An vị bên song rượu với mình
Hoa rơi thảm lục sắc khoe tình
Sồng đây mỗ chửa chiêu chung tục
Chết đoạn ai nào tưới mộ linh
Xuân sắc đổi thay oanh nhạt bóng
Thời gian thấm thoát tóc phai hình
Trăm tuổi mong hoài say lướt khướt
Sự đời biến đổi kiếp phù sinh
Ảnh đại diện

Phú - Cổ thi

Bùi Nghiệp

GIÁP NGỌ PHÚ

Tống cựu quan xà!
Nghinh tân tướng ngựa!!
Tỵ chúa thu rèm;
Ngọ vương mở cửa.

Mã tớ đây:
Mỗ tuy là loại, từ hồng hoang Thượng đế tạo thành;
Ta đó đích loài, lúc khai sáng Hóa công tuyển lựa.
Bờm mướt như răng;
Mặt dài vậy rứa.
Thức vẫn đứng nghiêm;
Ngủ đâu nằm ngửa.

Xếp giữa mười hai giáp, tướng tinh cai quản chẳng lề mề;
Hàng đầu đủ chục can, quan vệ điều hành không lần lữa.
Cả địa cầu lừng lẫy, ngàn đời khắc dấu dũng nòi thần;
Khắp thế giới vang…

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):