Yêu đương thật lắm nẻo đường.
Chỉ không một ngả đời nhường cho Tôi.
Thôi đành ngồi đếm sao rơi,
Làm thơ một kiếp để đời lãng du.
Ái ân đẹp tựa ngàn thu,
Một lần yêu đẹp đủ bù tuổi xuân.
Mai sau chuyển kiếp hồng trần,
Liệu còn chăng nữa ái ân bên nàng.