Chào các thi hưu
Tôi là thành viên mơi xin theo các bạn Trải chiếu thơ chơi để di dưỡng tâm hồn trong đoạ đường đời còn lại .Mong các bạn vui lòng chấp nhận và góp ý cho.Chúc thi viên có nhiều tác phẩm hay
                                   NgocNguyeen Hưng            MỘT LỨA BÊN TRỜI

Bẩy tám mươi xuân nhẹ tựa sương
Long lanh lá trúc mấy cung đường
Tài trai dốc sức cùng non nước
Trí lão chung lòng với cố hương
Thơ phú ưu tư…