Bầu chọn của iceflower:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
hoàng hạc lâu là một thi phẩm tuyêtf diệu của Thôi Hiệu. Xứng đáng là 1 trong 10 bài thơ Đường hay nhất
(Bài viết được gửi tự động)