Bầu chọn của phong linh buon:
1. Lời chào (Nguyễn Khoa Điềm)

Ý kiến cá nhân:
một bài tho thật ý nghĩa dối với những người học sinh - nhâtla những người học sinh cuối cấp như tôi - một kon bé lớp 12, làm chúng ta phải nuy tư và nhớ lại những ngày tuổi thơ ấu đã qua di mà ta chưa kịp trân trọng.
(Bài viết được gửi…