NHỚ NGƯỜI

Ngập ngừng sầu bước chân đi
Ngỡ ngàng tiếc nối những gì trong ta
Thoảng qua như giấc mơ hoa
Đôi đường ngã rẽ thế mà còn vương .