Trường nay lối cũ đã về đây
Chẳng thấy người xưa với lối <vè>
Ta về mà lòng thân thương lắm
Nhớ những người xưa...nhớ một thời
Ôi thời gian ấy <mong sao> đợi?
Có đợi bước chân...bước mỏi mòn.

Đào Ngọc Anh
Thơ thẩn thành thơ . thơ tàn tạ
Tàn tạ thẩn thơ, tựa tình tôi....2008
Lãng du......Đâu rồi???