em muốn thêm tên tác giả : Đường Hãi Yến, chị ấy viết thơ rất hay
em mới ra nhập diễn đàn, k biết làm thế nào