NHÀN

Ta chẳng là vua chẳng phải quan
Chi cầu sung sướng mộng cao sang
Đôi trang thơ nhạt rèn tâm tĩnh
Một mái nhà tranh học chữ nhàn
Danh lợi nhân gian thề chẳng ngó
Ái tình trần thế tuyệt không màng
Vài be rượu trắng say rồi tỉnh
Bạn với đất trời thế cũng sang