Phiêu du qua tháng năm dài
Câu thơ vụng dại đã đầy gió mưa
Buồn , vui , thương , giận , mong chờ
Tóc xanh chớp mắt đã là hoa râm
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Cùng lênh đênh nhé , thơ ơi !
Sẻ chia cho trọn một đời có nhau.
UP