Nửa đêm thức giấc trời mưa.
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa tràn về.
Ngày xưa mưa ướt não nề.
Hai ta chung lối đi về sánh đôi.
Sao giờ bỗng quá xa xôi.
Kẻ Nam người Bắc buồn ơi là buôn.
Một mình ngồi đếm mưa tuôn.
Biết em phương đó có buồn như tôi.
Hay là em đã quên rồi.
Bao nhiêu kỷ niệm một thời ta yêu...
             VT