Bầu chọn của suongrong:
1. Con yêu mẹ (Xuân Quỳnh)

(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Vanachi với lý do: Không phải thơ Đường)