Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,   
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.   
Cô-Tô thành ngoại Hàn-San tự,   
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.  

Tiếng quạ kêu sương bóng nguyệt mờ
Cầu phong đốm lửa giấc sầu mơ
Hàn Sơn khuất bãi Cô Tô vắng
Đêm điểm hồi chuông khách sững sờ

PHONG KIỀU DẠ BẠC ( Đêm neo thuyền ở bến Phong Kiều), ngay tựa đề đã cho ta biết khung cảnh bài thơ là một đêm ở bến sông.

Câu đầu tiên: “Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên”  (Trời đầy sương, che mờ cả ánh trăng,…