Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Say

đắc ý hồn hoa lả lướt say
rượu mời sao nỡ vội dừng tay
ngả nghiêng chân đảo ta còn tỉnh
sóng sánh chén tràn đất cứ quay
phóng khoáng nâng lên trời có rớt
ngấm ngầm lan toả bút tung bay
men đời chếnh choáng hồn còn khát
cạn hết đêm rồi ai có hay.
Ảnh đại diện

Thơ Ngọc Tuyết

say

đắc ý hồn hoa lả lướt say
rượu mời sao nở vội dừng tay
ngả nghiêng chân đảo ta còn tỉnh
sóng sánh chén tràn đất muốn quay
phóng khoáng nâng lên trời có rớt
ngấm ngầm loan toả bút tung bay
men đời chếnh choáng tim còn khát
cạn hết đêm rồi ai có hay.
Ảnh đại diện

Thơ Ngọc Tuyết

đường cong

em dạo quanh
dòng tin không bảo chứng
giũ một lời yêu trên sóng hoàng hôn
đăm chiêu nhặt
nhưng sợ buồn bội thực
sợ bóng chiều chạm phải những đường cong.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):