Đoạn mùa trâu nghỉ
Nhà nông nhàn rồi
Ấm chè xanh chát
Mời khách đến chơi

Đê chiều mát lộng thảnh thơi
Cánh diều êm gió lưng trời nhẹ rung...