Tình Thu

Người ấy và tôi cũng chỉ là
Như cơn gió thoảng lúc chiều qua
Phải đâu gặp mặt thêm hoan hỉ
Chỉ để nghe lòng thấy cách xa
Ta chẳng  còn như khi trẻ dại
Em giờ đâu phải lúc đương hoa
Chẳng thà gom chút tình đem đốt
Cháy hết rồi ra sẽ nhạt nhòa.