Bầu chọn của kantungam:
1. Ma tuý (Thế Lữ)

Ý kiến cá nhân:
hay làm sâu lắn lòng người
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Điệp luyến hoa với lý do: Không phải thơ Đường)