Thủy thiền

Tìm nơi chiêm trũng tưới chan hòa
Cho lúa sai đòng, lối ngập hoa
Hơi bốc tụ mây thôi nắng hạn
Dòng trôi mòn đá chớ điều ngoa
Canh nông cần mẫn luôn là bạn
Trị hỏa hung hăng bỗng hóa tòa
Ấm áp căng tròn bầu sữa mẹ
Khóc cười nhân thế khóe mi nhòa


Dung N