Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Những chủ đề thơ bị lãng quên...

Chim nghiêng cánh nhẹ lay cây
Mây giăng mưa mắc đan xen nắng đầu
Vẩn vơ mưa nắng hao gầy
Em chao sóng mắt cho ai khẽ sầu
Ảnh đại diện

Thi...giận!

Ừ thì mình giận nhau
Không nói chuyện xem nào
Đôi ba tiếng không gặp
Nghe lòng thấy nao nao...

Ừ thì mình giận nhau
Ngó cái lơ không chào
Mắt buồn như sắp khóc!
Không chừng lạc mất nhau...

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):