Bầu chọn của sonden:
1. Hành lộ nan kỳ 1 (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
hay
(Bài viết được gửi tự động)