Em là ai?

Này cô gái trong vần thơ câu chữ,
Hãy hiện ra cho hồn thử thoát siêu
Cho xác lạnh được một lần ấm diệu
Và cho ta chạm nhẹ, chạm nhẹ người.

Này cô gái chỉ về trong đêm tối
Hãy một lần xuất hiện giữa trời quang.
Đừng bỏ đi khi nắng nhẹ ghé ngang,
Ôm trang giấy ta kéo hồn em lại.

Này cô gái khiến lòng ta ngây dại,
Em là ai sao ta phải ngẩn ngơ
Ta tìm em trong câu chữ vần thơ
Từng đêm tối, ta cùng em hò hẹn.

vt
-Tập ghép vài con chữ tạo thành vài câu vẩn vơ. Ghép vài …