Bầu chọn của Tuyết cô nương:
1. Hiệp khách hành (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
Mình vừa mới đọc truyện Hiệp khách hành của Kim Dung, bây giờ mới hiểu thâm ý của bài thơ này
(Bài viết được gửi tự động)