Xin chào tất cả các anh, chị cùng các bạn là thành viên của diễn đàn thi viện. Xin được gửi tới các anh, chị và các bạn lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc!
Tôi cũng yêu thơ lắm
Mà chẳng biết làm thơ
Nay vào thi viện đọc nhờ thơ thôi
Xin đừng vác gậy đuổi tôi
Mai kia tôi chép thơ hay làm quà