Bầu chọn của lacvuthien:
1. Ai đó yêu thơ (Wisława Szymborska)

Ý kiến cá nhân:
cảm xúc về thơ đường thật phong phú và mình cũng muốn góp phần vào cái phong phú ấy
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Quản gia với lý do: Không…