Bên này gánh cuộc đời con
Vắt khô dòng sữa, héo mòn tháng năm.

Phía kia:- Khoảnh trống xa xăm
Chất lên đời mẹ bao đăm đắm sầu.

Ăn non bữa, thức canh thâu
Bộn bề với những vá khâu cuộc đời.

Mái nhà xuyên thủng khoảng trời
Cơn mưa vá hộ tả tơi kiếp người.

Ngọn đèn lay lắt, chơi vơi
Mắt con:- Mảnh vá sáng ngời đêm nay.

Tình thương lành trọn tháng ngày
Mảnh trăng:- Miếng vá đắm say cõi trần...