DẤU HỎI
          Trà Sơn Phạm Quang Ái

Cha lầm lũi chúi theo lối cày,
mẹ còng lưng giật lùi lối cấy.
Chợ xép mẹ quảy gánh rau gầy,
chợ huyện cha mòn vai bán củi.

Bát cơm độn,
chéo vải thâm,
bầm tím đời người...

Câu hát giêng hai,
mẹ hát từ tháng Chạp.
Trưa nắng,
mẹ héo bên luống khoai,
nhòe mắt nhìn tương lai,
ngoằn ngoèo bò đi tìm giàu sang.

Cha thương mảnh ruộng làng,
cải cách,
đổi công,
hợp tác,
khoán 10,
càng chia, càng thắt ruột!

Con năm tháng vô tư,
giong…