Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Những chủ đề thơ bị lãng quên...

CHẲNG CÒN CHI
                       
  Đời này quả thật chẳng còn chi
  Bận bịu lòng mình phải nghĩ suy
  Thế tục như mây trời tán tụ
  Hồng trần tựa sóng biển trùng vi
  Tâm thanh nhờ định trừ tư hoặc
  Tánh tịnh do thiền diệt kiến tri
  Bát nhã hành thâm vô sở đắc
  An nhiên tự tại bất tư nghì.

                         TỐ MỸ

       DẤU NIỀM RIÊNG

  Sao em mãi dấu nỗi niềm riêng
  Để bóng tình yêu phải ngả nghiêng
  Lỡ hẹn lỡ làng thương bến đợi
Ảnh đại diện

Những chủ đề thơ bị lãng quên...

KHUYÊN HỌC
                     
   Như thuyền ngược nước giữa dòng sông
   Chẳng tiến thì lùi há đứng không
   Trí kém siêng năng còn ngõ dõi
   Tài hay lười nhác hết đường mong
   Bút nghiên con cái cần bền chí
   Cơm áo mẹ cha mới thoả lòng
   Đốt lá Duy Từ soi để học
   Sách đèn chí sử rạng non sông.
                           Tố Mỹ(trích trong tập Bóng Gió )
           BỎ THUỐC
                        
   Biết bỏ thuốc đi đỡ tốn tiền
   An thần huyết áp cũng bình…
Ảnh đại diện

Những chủ đề thơ bị lãng quên...

CHẲNG CÒN CHI
                       
   Đời này quả thật chẳng còn chi
   Bận bịu lòng mình phải nghĩ suy
   Thế tục như mây trời tán tụ
   Hồng trần tựa sóng biển trùng vi
   Tâm thanh nhờ định trừ tư hoặc
   Tánh tịnh do thiền diệt kiến tri
   Bát nhã hành thâm vô sở đắc
   An nhiên tự tại bất tư nghì.

                          TỐ MỸ

     DẤU NIỀM RIÊNG

   Sao em mãi dấu nỗi niềm riêng
   Để bóng tình yêu phải ngả nghiêng
   Lỡ hẹn lỡ làng thương bến đợi
  …

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):