DU XUÂN CÙNG VỚI THÁNH THẦN...Ra tết, giêng hai, đi hái lộc...
Ta du xuân cùng với thánh thần
Đất Việt, trăm miền đâu cũng có
Đền chùa, miếu mạo, thánh nhân !

Bắt đầu từ Đền Mẫu, Đồ Sơn
thắp nén nhang thơm,
Ta cầu cho quốc thái, dân an... trước Mẫu Liễu
Rồi cùng nhau lên đỉnh Ba Vì huyền thoại
đốt lễ dâng hương
khẩn cầu Thánh Tản Viên cho nước Nam luôn hưng thịnh
Xuôi về đất lúa Hưng Yên, đến với Đền Hóa Dạ Trạch
Ta thành kính cầu xin Chử Đồng Tử - Tiên…