Có Mem nào biết bài thơ Đường có câu đầu là:"Minh nguyệt mông lung chiếu cửu châu" và câu cuối là:"Kỉ cá phiêu linh tại nguyệt đầu" chép cho mình đầy đủ cả tiếng Hán lẫn tiếng Việt nhé!Mình cám ơn nhiều!