Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Như một nỗi đời riêng...

Một giây gặp em
Một phút làm quen,
Một giờ đã thương
một ngày đã yêu,
Một tuần đã nhớ
Một tháng đợi chờ
Một năm ngóng trông .
Ảnh đại diện

Những chủ đề thơ bị lãng quên...

Thi viện đài thơ
Nơi người yêu thơ
Tìm đến đọc thơ
Mời người cùng  thơ.

Gặp nhau qua thơ
Quen nhau qua thơ
Kết bạn nhờ thơ,
Ta cùng yêu thơ.

Tuỳ bút nên thơ
Vui ta bàn thơ
Buồn ta ngâm thơ
Theo bước cùng thơ.

Đời bạn cùng thơ
Qua kiếp làm thơ
Nguyện thành vần thơ
Góp đời khúc thơ.

Cuộc đời là thơ
Vui thú là thơ
Một khoảng trời thơ
Một tâm hồn thơ.

Ai muốn vui thơ
Xin vào biển thơ
Mong cho viện thơ
Ngày càng nhiều thơ.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):