Chờ liễu

Liễu ơi, em nhớ Huế chăng?
Mau về rũ bóng soi trăng mặt hồ
Dòng Hương phẳng lặng như tờ
Bao năm đợi Liễu, lững lờ không trôi

Ngày xưa em đứng khắp nơi
Tựa bờ hồ nhỏ nhìn trời mộng mơ
Đầu cầu em cũng đong đưa
Bên dòng sông nhỏ sớm trưa rũ cành

Thi nhân ấp ủ đã đành
Huế thương cũng có yến oanh đợi người
Em về cảnh vật thêm tươi
Cho dòng nước ngọt đón người tha phương

Về rồi em sẽ vấn vương
Cảnh quan xứ Huế thân thương vô cùng
Chờ em ngày hội trùng phùng
Cỏ cây đô t…