Mỗi người lại có cảm nhận về tình yêu khác nhau, bạn hãy cứ yêu đi thì sẽ cảm nhận được khi yêu nó ntn?